„Tylko ci, którzy ryzykują pójściem za daleko, mogą odkryć, jak daleko można pójść”

- T.S. Eliot -